Însemnări

Însemnări


EMOŢIA  ARTISTICĂ

 

Cu certitudine, profesiunea de psiholog și-a pus amprenta asupra creației mele artistice. În ce privește expoziția de la Ateneu, ”Viziuni abstracte” ea este doar o altă ipostază a căutării sufletului, a căutării acelei dimensiuni nevăzute a spiritului, ce ne descoperă mai mult decât suntem într-o lume vizibilă.

Tocmai de aceea, tablourile mele au titluri precum ”Cale spre lumină”, ”Distorsiune temporală” sau ”Întoarcere la sine”. Multe dintre ele reflectă indirect – prin formă și culoare – o lume subtilă, astrală, o lume a simbolurilor arhetipale, pe care le-a descris atât de bine marele psiholog C. G. Jung. Tematici precum ”Călătorie astrală”, ”Energie vitală”, ”Harpa astrală” sau ”Revelator”, constituie ecouri artistice ale unui univers interior, senzitiv și ingenuu. Păsările din picturile mele sunt doar simboluri – sunt păsări ale înțelepciunii, păsările sufletului sau gânduri nocturne.

În lucrările pe care le realizez, nu doresc să reproduc elementele mundane cunoscute și deja înțelese. Actul pictural este pentru mine expresia unei căutări, într-o lume subtilă, simbolică, abstractă, a sursei căilor sufletului. Iar arta oferă mijloace excelente pentru această aventură a spiritului.

După numeroase expoziții realizate atât în țară, cât și în străinătate, am înțeles că maniera abstractă atrage un public cu totul special, sensibil față de lumea subtilă a minții și a sufletului. Pictura abstractă este întotdeauna o provocare: ea pune privitorul în postura unui cercetător, deoarece trebuie să exploreze înțelesuri, să descopere sensuri, trăind totodată, bucuria de a participa astfel, la însuși actul creator.

Deși iubesc și arta portretistică, pictura abstractă este cea mai dragă sufletului meu pentru că iese din orice convenție și condiționare, simbolizând libertatea absolută a spiritului creator.

În ce privește tehnicile de lucru, modalitățile ulei pe pânză, tehnica impasto dar și tehnica mixtă, îmi sunt caracteristice.

Expoziția ”Viziuni abstracte” este poate, încununarea unei filosofii luminoase și optimiste. Ea oferă privitorului – transpuse în imagini artistice și simboluri (de altfel, ușor de tradus) un univers psihologic, al gândurilor, al emoțiilor și speranțelor umane. Fiecare se va regăsi undeva, într-un tablou anume. Vă invit la această expoziție, dar de fapt, vă invit la cunoaștere de sine, la aprofundare și descoperire interioară.  &&&

        &&& Fiecare creator caută să-şi definească creaţia, să-şi prezinte cumva operele, astfel încât, să intre în conştiinţa publică prin mesajul său cel mai reprezentativ.

         Pentru mine, emoţia artistică provine dintr-o vibraţie adâncă, în care subiectivul intră în atingere cu universalul. Misterul creaţiei sălăşluieşte în profunzimea sufletului, în chemarea sa către interogaţie şi filosofare de sine. Cum să explici aripa de lumină care te învăluie atunci când penelul caută formele şi culorile? Cum să explici vibraţia inimii care însufleţeşte freamătul degetelor pe pânză? Să fie aceasta inteligenţă, cunoaştere, experienţă de viaţă sau pura dorinţă de a crea, o metamorfoză interioară unică ce conduce la exprimarea de sine? Ca psiholog dar şi ca artist îmi este greu să dau un  răspuns definitiv.

         În ce mă priveşte, tot ce ştiu este că sufletul meu cere o metamorfoză în care esenţa sa profundă şi poate cea autentică, se topeşte în culori şi stinge relativitatea cuvintelor, în favoarea unui reflex luminos al nuanţelor. Pictura mea nu reflectă forme, peisaje sau portrete. Tablourile mele reflectă trepidaţiile sufletului, vibraţia inimii care se pune la unison cu universul, care vrea să regăsească o matrice uitată a umanului.

         Creaţia este, până la urmă, un act de transcendenţă, o ieşire din subiectiv, o conectare la dimensiunea universală a umanului. Orice creaţie incumbă o filozofie. Pentru mine, a crea înseamnă a îmbogăţi frumuseţea lumii, înseamnă a aduce bucurie, regăsire de sine, eliberare şi armonie. Într-o lume de multe ori dizarmonioasă, disonantă şi chiar insensibilă, arta îşi are imperativele sale: ea trebuie să refacă echilibrul, să readucă meditaţia şi auto-reflecţia şi, conştient, să recunoască scăderile şi triumfurile.

        Pictura, prin limbajul ei de formă şi culoare, exercită asupra noastră un efect similar psihoterapiilor katharsice. Tocmai de aceea, frecventăm pictura şi expoziţiile, pentru că mereu avem nevoie de adierea sublimă, de inefabilul mister al adâncimilor de suflet care, singure, ne conferă dimensiunea libertăţii interioare.

          Arta este un privilegiu exclusiv uman. Cu cât mai diversă şi mai sofisticată este exprimarea artistică, cu atât mai profundă va fi dimensiunea noastră umană. Creaţia artistică se naşte dintr-un preaplin sufletesc, din capacitatea de a trăi cu intensitate, atât iubirea cât şi tristeţea, atât împlinirea, cât şi pierderea. Ea îşi are izvorul real într-o putere unică a sufletului de a se auto-analiza, de a se înţelege şi de a se exprima pe sine. Este un act unic, irepetabil, căci există o curgere interioară, un miez incandescent, afectiv, care ridică la suprafaţă noi metamorfoze, noi idei şi noi forme, în fiecare moment.

      Pictura mea, aş vrea să cred, că exprimă o filosofie a libertăţii interioare, a detaşării de convenţional, o filosofie a entuziasmului, a trăirii vibrante, optimiste, a împlinirii care porneşte din interior, din intrapersonal către interpersonal şi social.

         O pictură abstractă este doar o propunere. Este o sămânţă. Privitorul e cel care va alege unghiul şi profunzimea privirii, va găsi un pattern interpretativ ca reflex al bogăţiei sale interioare. Orice pictură este un „link” către lumea interioară a fiecăruia. De aceea, iubim cu toţii arta: în ea ne regăsim, reuniţi în umanitate, cu ajutorul ei, sondăm nivelurile propriei conştiinţe.

Marinela Rusu, 2012


Have your say