Jurnal

Jurnal


1. Prof. univ. Dr. CONSTANTIN TOFAN

Articol ”Conexiuni subiective” publicat în

”Cronica veche”, Iași, nr. 5, mai, 2015, p. 16.

”Marinela Rusu, artist și psiholog, totodată, își întinde aripile creative simultan în spațiul românesc cât și în cel al Greciei. Sintetizând într-o personalitate complexă experiențe personale de pe meleaguri diferite, Marinela Rusu, aduce în pictura sa un inedit simț al libertății, un inefabil gând metafizic și o îndrăzneață exprimare de sine. Este  membru al Uniunii Artiștilor și Artelor Frumoase din regiunea Pieria, Grecia, ceea ce i-a oferit prilejul realizării multor expoziții personale și de grup în Grecia (Atena, Katerini, Veria), Germania, Austria. Activitatea sa a fost încununată, de multe ori, prin premiile primite la concursuri de pictură, naționale sau internaționale (Premiul III – Eindhoven, Olanda, Premiul pentru merite artistice – Milano, Italia, Premiul special – Brăila, România ș.a.). Tablourile artistei Marinela Rusu exprimă, așa cum am putut vedea încă de la primele ei lucrări, exuberanța și dragostea pentru pictură. Remarcabil, de asemenea, în creațiile sale este simțul cromatic extraordinar. ”Culoarea anului” – preferința ei cromatică perpetuă, de altfel – rămâne violetul, o culoare greu de abordat, pe care însă reușește să o stăpânească cu măiestrie, trezind în sufletul privitorului trăiri emoționale intense. Artista Marinela Rusu are curajul să abordeze atât portretul, compoziția, cât și peisajul – chiar dacă peisajul este unul interpretat, un peisaj al sufletului, așa cum și-l dorește de fapt, autoarea. Ea nu încearcă să imite ceva ci doar folosește prilejurile pentru a închipui, pentru a transforma o trăire în simboluri abstracte și culoare. Personajele sunt și ele, personaje ale fanteziei ce ne apar ca trăiri sau amintiri despre personaj. Expoziția emană, prin culoare și formă, un echilibru perfect și totul pare că este o regie ca de teatru, de scenografie, în succesiunea temelor abordate, a imaginilor și a culorilor. Pare un spectacol viu, înșirat pe simeze, ca o interacțiune între personajele de pe scenă. Tablourile comunică, ”vorbesc” între ele, își transferă tonuri cu delicatețe. Este o expoziție fascinantă prin diversitate și prin prolificul creativ. Artista Marinela Rusu creează, atât din liniile tablourilor, cât și din suprapunerea lor pe simeze, o adevărată compoziție, punctată cu centre de interes și cu o cromatică complementară. Creația ei se află la un prag de maturitate, fiind o candidată meritorie pentru Uniunea Artiștilor Plastici din România. Tehnica sa picturală ne arată că artista se desfășoară cu multă ușurință în toate gamele cromatice, abordând în același timp și stilul expresionist cât și cel abstract. Căutarea unor noi universuri picturale este un fapt firesc pentru orice pictor și îl regăsim cu prisosință și în creațiile doamnei Marinela Rusu. Culoarea de vâlvătaie a unor creații ale sale, trădează nu doar dinamismul interior, verva, dar și căutarea necontenită, dorința ardentă, intensitatea unor emoții, mergând de la plăcere la extaz. Întâlnim din nou, aici, profilul neconvențional, prin excelență, al creației artistei, profilul de cercetător al misterelor lumii dar și al misterelor spiritului.”

 2. Criticul de artă VALENTIN CIUCĂ despre expoziția artistei Marinela Rusu

(”Viziuni abstracte” – prezentare, 29 octombrie, 2012):

”Expoziția artistei Marinela Rusu vine cu un plus de cunoaștere și de libertate, cu un plus de imaginație creatoare. Este într-un fel, o expoziție atipică, originală. Această schimbare de paradigmă estetică – un experiment reușit – o face să se detașeze de mundan, să treacă într-o zonă transcendentală, în care lucrurile există doar la modul ideal și posibil. Formele din tablourile sale par sculptate în materia fină a culorilor (suport pe care se construiesc niște ”piramide” imaginare) și în același timp, degajă o știință a desenului care este baza oricărei picturi de calitate. Expoziția artistei este una prietenoasă, în sensul în care, ne atrage în jocul fantastic ce există autonom în aceste creații. Regăsim ”perechi” relativ sincrone (dipticuri și tripticuri) cu subiecte complementare, în care unul îl cheamă pe celălalt. În acest spațiu pictural s-au adunat energii intelectuale cu totul remarcabile, aflate în dialog cu culoarea și cu esența conținută în imaginile tablourilor. Fără îndoială este o expoziție onctuoasă, plină de substanță, cu o finețe a materiei pe care o înnobilează, spiritualizând-o prin formă și prin conținut dar și prin metafora permanent reiterată în fiecare dintre tablouri. Florile sale nu sunt florile pe care le punem în vaze ci sunt o viziune asupra ideii de floare. Privindu-le, văd un balet sideral, o mișcare pe suprafață, un verbiaj în care apar și semnele timpului dar și semnele ființei. Această căutare de sine permanentă este rezultatul experienței personale de a intra în dialog cu universul. Multe dintre tablouri se citesc ca o metaforă lejeră, expresii ideale ale unui cer vast, care poate fi cel al Elladei sau al unui spațiu românesc, în care zborul este metafora libertății absolute. Regăsim în tablourile artistei simboluri ce țin de ființa interioară și, totodată, arderile profunde, prin tușele care se produc aproape ca un autodafe (din venerație pentru Absolut) este o fervoare a penelului în care simți combustia internă ce transcende imediatul în metafizica unor focuri bengale. Toată această gestică asociază ideile abstracte cu lucrurile concrete ale materiei. Pulsiunile din tușele artistei Marinela Rusu, freamătă parcă și își cer eliberarea din canoanele stricte ale imaginilor, pentru a redescoperi universul și a-l reconfigura în suprafețe mari, de frescă. Regăsim aici o construcție mentală, în care un creator își devoalează deopotrivă și feminitatea (dar nu una erotică) ci feminitatea ca sensibilitate și posibilitate de a duce mai departe creativitatea lumii. Picturile Marinelei Rusu reprezintă în mod evident o construcție mentală, originală, și salut mintea și capacitatea sa de a inova, de a ieși din tiparele obișnuitului. Este o expoziție cu adevărat strălucită prin valorile propuse și prin generozitate. ”Scrisorile de dragoste” pe care le-a etalat în expoziția sa, artista Marinela Rusu înseamnă talent și devoțiune și un fel de a fi mai totdeauna în lumină. Deși a intrat în spiritul grec, prin felul de a fi și de a gândi, ea rămâne o româncă supradotată pentru analizele de psihism și filozofie și ne face cinste acolo unde este. Un asemenea om, un asemenea talent, pe care-l putem descifra în toate cheile posibile, merită bucuria și aprecierea noastră.”

3. Ziarul local ”KATHIMERINA”. ”Eikastiki anixi”,

Autor: dna DESPINA PIKILIDOU

–președinte al Association of Artists from Pieria Greece – aprilie, 2014.

”Expoziția Marinele Rusu ”Dialogul formelor” nu este o surpriză pentru noi. Ca de fiecare dată, măiestria ei artistică ne uimește prin inedit și prin migală. Expresia ei artistică este aproape dinamică, purtând de fiecare dată, un mesaj filosofic sau psihologic, asupra căruia ne îndeamnă să medităm. Nuanțele de ocru sau gama de movuri folosite, trădează sensibilitatea și feminitatea personalității sale. Ajunsă la un nivel înalt al măiestriei creatoare, Marinela Rusu exprimă în picturile sale o dublă simbolistică, pe cea românească, din care provine și pe cea elenă, țara sa de adopție.”

4. Ziarul local ”EPIKERA”, orașul Veria, Grecia.

Autor: prof. DIMITRA SMIRNI, (11 ian. 2012). 

”Am regăsit în picturile artistei Marinela Rusu un avânt neobosit, o dorință de cunoaștere ce ne molipsește, o dragoste pentru nou și dar și pentru vestigiile antice ale Greciei. Subiectele alese pentru această expoziție ne arată prețuirea pe care o acordă valorilor Greciei arhaice, pe care, printr-o migală artistică deosebită reușește să le aducă, din trecut pe o pânză picturală a prezentului.”

5. A Universal Trip to Art” în Revista Internațională

”Travel Magazine by Pleasure”

Autor: EMMANOUELA PAPADOPOULOU (mai, 2013).

”Arta Marinelei Rusu ne inspiră și ne aduce mai aproape de o lume fantastică, plină de vibrație. Picturile ei încarcă atmosfera cu optimism și armonie, îmbogățește sufletul și stimulează mintea.”

 

          6. Articol în ”Cronica de Iași”. ”Vernisajul expoziției Viziuni abstracte”.

Autor: MĂDĂLINA IRIMIA. (30 oct. 2012)

”Expoziția artistei Marinela Rusu ne invită la o incursiune în universul viziunilor abstracte, redate de autoare prin forme și culori originale. Este în același timp, o invitație la cunoașterea de sine, la auto-investigație sufletească și filosofică. Profesiunea de psiholog o influențează în tematica aleasă, punând privitorul în fața dilemelor și interogațiilor. Culorile optimiste, vibrante ne opresc îndelung, spre delectare și apreciere.”  

7. Prof. Dr. LAURENȚIU ȘOITU despre expoziția artistei Marinela Rusu

(”Emoții și sentimente” – prezentare, decembrie, 2010):

           ”În picturile Marinelei Rusu regăsim ”Elevarea”, ”Plutirea”, ”Liniștea”, ”Visarea”, trăiri pe care ni le reamintim și pe care ea ni le îmbogățește prin expresia artistică pe care le-o conferă. Ea dă formă, conținut și bucurie trăirilor noastre, traducându-le în culoare și armonie. Autoarea se adună, se împrăștie și se caută pe sine în picturile sale. „Se caută în ”Vasele miceniene” care nu sunt așezate ci sunt libere, așa cum le regăsim în sufletul nostru. Se cutremură în ”Iubire” dar și în ”Emoție”, se stresează (în ”Intersecție la metrou”) și uneori se teme (în ”Alunecare”). Nu-i lipsește nici un sentiment uman, tocmai pentru că le știe pe toate, foarte bine. ”Elevarea” în pictura sa nu este una unidimensională, ci antrenează o diversitate de posibilități-și-traiectorii.”

8. Prof. Dr. DORIN LEHACI despre expoziția artistei Marinela Rusu

(”Emoții și sentimente” – prezentare, decembrie, 2010): 

”Pictura Marinelei Rusu este avantajată de inspirație dar și de componenta ideatică a tablourilor sale. Ea se adresează unui public larg, deoarece abordează totodată, o manieră figurativă cât și non-figurativă. În pictura sa, autoarea folosește o paletă cromatică de înaltă vibrație, antrenându-ne și pe noi într-o ”lume a sublimului și transcendenței”, cum spune chiar ea. Efortul susținut și inspirația debordantă o vor ajuta să ajungă pe culmi.”

9. CARMEN BARABOI – editor Ziarul ”Evenimentul Zilei”

”Expoziție de picture la TOP ART” (22.07.2009)

”Doctor în psihologie, artista a avut ca principală sursă de inspiraţie pentru lucrările sale condiţia omului şi stările sufleteşti parcurse de acesta. Intitulate sugestiv “Ego”, “Inspiraţie”, “Androgyn”, “Masculinitate”, “Cuplu”, “Relaxare”, “Sinele”, lucrările în ulei exprimă trăiri pe care le experimentează omul de-a lungul vieţii. De asemenea, titluri ca “Aroma Greciei” sau “Nefertiti” duc cu gîndul la frumuseţea antică, o altă sursă de inspiraţie a artistei. “Frumuseţea antică a rămas ca etalon pînă în zilele noastre, ne vom raporta întotdeauna la frumosul egiptean, grecesc, oriental”, a spus Marinela Rusu.-Pictura sa în ulei rămîne pe simeze, în căutarea publicului nonconformist, liber în gîndire, tolerant. ”

10. CRISTIAN TIRON – editor Ziarul ”24: ORE”, Iași

”Inedite vizualizări ale sufletului uman” (20.07.2009)

”Marinela Rusu surprinde prin picturile sale, realizate de cele mai multe ori în culori luminoase ce duc cu gândul la celebrele vizualizări ale energiei Kundalini, specifică fiecărei fiinte umane, simbolistică ce încearcă de milenii să explice cât mai veridic sufletul omului.”

Pictorul ieșean ROMEO IONESCU (2009):

”…Artisticul fiind ceea ce, în expoziția Marinelei Rusu, se regăsește la valente maxime.”


Have your say